Welkom

De hand is ons belangrijkste werktuig. Een aandoening of beschadiging van de hand kan grote gevolgen hebben. Als u problemen ervaart in het gebruik van uw hand(en) kan een therapeut van Handencentrum Oost u altijd verder helpen met een goed advies. Daarnaast beschikt de handtherapeut over tal van behandelmogelijkheden.

Op 16 maart j.l. heeft er een overleg plaatsgevonden op het Ministerie van VWS waar alle beroepsverenigingen en koepelorganisaties uit de zorg aanwezig waren. De overheid heeft aan paramedici gevraagd om noodzakelijke (hand)therapeutische zorg te blijven leveren.

Om huisartsen en de poliklinieken van het Slingeland ziekenhuis en Rijnstate ziekenhuis zo min mogelijk belasten blijft Handencentrum Oost open.

Samen zorgen wij voor elkaar!

Afspraken  kunnen bij  klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts omgezet worden naar een telefonisch consult. Onze therapeuten hebben vanaf 20 maart ook de mogelijkheid om via beeldbellen (skype of Whatsapp videobellen)  uw hand te beoordelen en oefeninstructies te geven.

website