Vergoeding

Als het handencentrum een contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling direct gedeclareerd naar de zorgverzekeraar. Bij een restitutiepolis kunt u zelf de rekening bij uw zorgverzekeraar indienen.

Ergotherapie wordt binnen de basisverzekering vergoed tot een maximum van 10 uur per jaar. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket, voor de precieze vergoeding kunt u de polis nakijken.

Fysiotherapie wordt door uw zorgverzekeraar vergoedt vanuit de aanvullende verzekering. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u een aantal behandelingen vergoed, of tot een bepaald
bedrag. Lees hiervoor uw polis door.

Spalken zijn binnen de handtherapie vaak een essentieel onderdeel van de therapie, een aantal verzekeraars bieden de mogelijkheid de kosten hiervan geheel of  gedeeltelijk te declareren. De spalken tellen mee voor uw wettelijke eigen bijdrage.

Als u nog vragen heeft over de vergoedingen kunt u dit met de desbetreffende therapeut bespreken.